วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Captain America : Civil War วลีเด็ด

วลีหนัง

จากเรื่อง. Captain America : Civil War

ความแข็งแกร่งในใจคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เพศสภาพ แต่ขึ้นกับวิธีคิด

ยอมได้ก็ยอม แต่ถ้ายอมไม่ได้ก็อย่า
แม้ใครจะบอกว่าสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ถูก
แม้ทั้งโลกจะบอกให้คุณถอย
มันคือหน้าที่ที่คุณต้องยืนหยัดสู้
มองเข้าไปในดวงตาของพวกเขา
และบอกว่า.......ไม่ คุณแหละถอยไป
 
สู้สู้ :)